Cầu siêu cho hương linh: Đặng Thị Bài - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Dạng Thị Bài - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Đặng Thị Bài, Pháp danh Tâm Thọ, Sinh ngày 1936, Mất ngày 14/6/2015, Hưởng thọ 80 Tuổi tuổi, cư ngụ Di Xuyên Quảng Nam được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.