Cầu siêu cho hương linh: Đặng Văn Sùn - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Dang Van Sun - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Đặng Văn Sùn, Sinh ngày Năm 1918, Mất ngày 29/12/1990, Hưởng thọ 72 tuổi, Phong Hải - Yên Hưng Tỉnh QN, cư ngụ được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.