Cầu siêu cho hương linh: Đoàn Thị Kim Hoa - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Doan Thi Kim Hoa - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Đoàn Thị Kim Hoa, Sinh ngày 1938, Mất ngày 24/4/1978, Hưởng thọ 40 tuổi, Đức Chánh, Mộ Đức, Quảng Ngãi, cư ngụ được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.