Cầu siêu cho hương linh: Cầm Văn Hoà - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Cam Van Hoa - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Cầm Văn Hoà, Sinh ngày 17/3/1956, Mất ngày 30/10/2014, Hưởng thọ 59 tuổi, Nà Cà-MChanh-MSơn-SLa, cư ngụ được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.