Cầu siêu cho hương linh: Dương Thị Thanh Tâm - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Duong Thi Thanh Tam - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Dương Thị Thanh Tâm, Pháp danh Kim Ngọc, Sinh ngày 1933, Mất ngày 16/9/1982, Hưởng thọ 49 tuổi, cư ngụ Tp. Bạc iêu được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.