Cầu siêu cho hương linh: DANG VAN HAI - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: DANG VAN HAI - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh DANG VAN HAI, Sinh ngày 1918, Mất ngày 30/10/1948, Hưởng thọ 30 tuổi, xa hiep hoa ,bien hoa ,dong na, cư ngụ được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.