Cầu siêu cho hương linh: Giang Thị Nữa - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Giang Thi Nua - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Giang Thị Nữa, Pháp danh Diệu Hiền, Sinh ngày 01/07/1930, Mất ngày 20/12/2013, Hưởng thọ 92 tuổi, cư ngụ Vũng Tàu được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.