Cầu siêu cho hương linh: Giang Thanh Hải - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Giang Thanh Hai - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Giang Thanh Hải, Pháp danh Tâm phúc, Sinh ngày 1960, Mất ngày 19/03/2015, Hưởng thọ 56 tuổi, cư ngụ Vũng Tàu được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.