Cầu siêu cho hương linh: Hồ Thị Hường - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Ho Thi Huong - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Hồ Thị Hường, Pháp danh Nguyên Tuyết, Sinh ngày 30.12.1913, Mất ngày 01.02.2002, Hưởng thọ 89 tuổi, cư ngụ Vĩ Dạ, Phú Vang, TT Huế được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.