Cầu siêu cho hương linh: LÊ CÔNG HÙNG - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: LE CONG HUNG - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh LÊ CÔNG HÙNG, Sinh ngày 1949, Mất ngày 08/07/1972, Hưởng thọ 23 tuổi, Phuoc hiep Tuy phuoc Binh dinh, cư ngụ được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.