Cầu siêu cho hương linh: LÊ CÔNG MAI - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: LE CONG MAI - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh LÊ CÔNG MAI, Sinh ngày 1922, Mất ngày 25/03/1986 AL, Hưởng thọ 64 tuổi, Phuoc hiep Tuy Phuoc Binh Dinh, cư ngụ được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.