Cầu siêu cho hương linh: LÊ THANH PHONG - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: LE THANH PHONG - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh LÊ THANH PHONG, Sinh ngày 1920, Mất ngày 28/12/2005 ÂL, Hưởng thọ 85 tuổi, CẦN ĐĂNG-CHÂU THÀNH-AN GIANG, cư ngụ được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.