Cầu siêu cho hương linh: Lâm văn Tư - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Lam van Tu - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Lâm văn Tư, Sinh ngày 1933, Mất ngày 27/06 Canh Dần 2010, Hưởng thọ 78 tuổi, Long thạnh Mỹ Thủ Đức, cư ngụ được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.