Cầu siêu cho hương linh: Lâm vỉnh Thành - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Lam vinh Thanh - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Lâm vỉnh Thành, Sinh ngày 1959, Mất ngày 13/08 Mậu Tý 2008, Hưởng thọ 50 tuổi, Long thạnh Mỷ Thủ Đức, cư ngụ được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.