Cầu siêu cho hương linh: Lê Anh Tuấn - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Le Anh Tuan - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Lê Anh Tuấn, Pháp danh Đức Thoát, Sinh ngày 21/4/1977, Mất ngày 20/02/2014, Hưởng thọ 38 tuổi, cư ngụ Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.