Cầu siêu cho hương linh: Lê Văn Vy - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Le Van Vy - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Lê Văn Vy, Sinh ngày 1920, Mất ngày 29/12/2014, Hưởng thọ 94 tuổi, Hải Quang, Hải Hậu, Nam Định, cư ngụ được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.