Cầu siêu cho hương linh: Lê thị Kích - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Le thi Kich - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Lê thị Kích, Sinh ngày 1924, Mất ngày 10-07-Bính Tuất 2006, Hưởng thọ 83 tuổi, Nhơn trạch Đồng Nai, cư ngụ được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.