Cầu siêu cho hương linh: Lương Thị Tốt - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Luong Thi Tot - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Lương Thị Tốt, Sinh ngày Năm Mẫu Ngọ, Mất ngày 19/04/năm Canh Thìn, Hưởng thọ 83 tuổi, NghiThịnh,NghiLộc,NghệAn, cư ngụ được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.