Cầu siêu cho hương linh: LIÊU NGUYỆT PHỤNG - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: LIEU NGUYET PHUNG - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh LIÊU NGUYỆT PHỤNG, Pháp danh Ngọc Đức, Mất ngày 24/01/2011, Hưởng thọ 65 tuổi, Sóc Trăng, cư ngụ được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.