Cầu siêu cho hương linh: Mai Tân - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Mai Tan - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Mai Tân, Sinh ngày 1933, Mất ngày 11/11/1956, Hưởng thọ 24 tuổi, Kim Động, Hưng Yên, cư ngụ được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.