Cầu siêu cho hương linh: NGUYỂN THỊ HƯƠNG - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: NGUYEN THI HUONG - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh NGUYỂN THỊ HƯƠNG , Pháp danh DIỆU ĐẠO, Sinh ngày 1958 MẬU TUẤT, Mất ngày 19/08/2014, Hưởng thọ 57 tuổi, cư ngụ BÌNH THUẬN BÌNH NHÂM ,BÌNH DƯƠ được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.