Cầu siêu cho hương linh: NGUYỂN THI NO - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: NGUYEN THI NO - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh NGUYỂN THI NO , Sinh ngày 1925, Mất ngày 10/07/14 ÂM LỊCH, Hưởng thọ 90 tuổi, PÚ CƯỜNG THỦ DẦU MỘT, cư ngụ được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.