Cầu siêu cho hương linh: NGUYỄN KHẮC AM - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: NGUYEN KHAC AM - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh NGUYỄN KHẮC AM, Pháp danh Trừng Thất, Sinh ngày 1941, Mất ngày 2/06/2015, Hưởng thọ 75 tuổi, cư ngụ Huyện hải Lăng,Tỉnh Quảng Trị được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.