Cầu siêu cho hương linh: NGUYỄN NGỌC ĐIỆP - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: NGUYEN NGOC DIEP - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh NGUYỄN NGỌC ĐIỆP, Pháp danh DIỆU NGỌC, Sinh ngày 1927, Mất ngày 28/04/ 2011 AL, Hưởng thọ 84 tuổi, cư ngụ CẦN ĐƯỚC-LONG AN được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.