Cầu siêu cho hương linh: Ngô Bá Khá - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Ngo Bá Khá - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Ngô Bá Khá , P/D Huấn Rose , Sinh: 6/9/1969, Mất: 9/6/2019, Hưởng Thọ: 69 tuổi, cư ngụ 110 Đồn Công An Phường 3 được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.