Cầu siêu cho hương linh: Ngô Thị Ất - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Ngo Thi At - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Ngô Thị Ất, Sinh ngày 1915, Mất ngày 27/05/1988, Hưởng thọ 74 tuổi, Nghi Tàm, Từ Liêm, Hà Nội, cư ngụ được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.