Cầu siêu cho hương linh: Ngô Thị Thanh Khuyến - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Ngo Thi Thanh Khuyen - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Ngô Thị Thanh Khuyến, Pháp danh Diệu Âm, Sinh ngày 1988, Mất ngày 26/4/2015, Hưởng thọ 28 tuổi, cư ngụ Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.