Cầu siêu cho hương linh: Nguyễn Ún Tiểu - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Nguyen Un Tieu - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Nguyễn Ún Tiểu, Sinh ngày 2004, Mất ngày 2004, Hưởng thọ 2 tháng tuổi, Hồng Phong - Đông Triều- QN, cư ngụ được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.