Cầu siêu cho hương linh: Nguyễn Kiến Lập - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Nguyen Kien Lap - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Nguyễn Kiến Lập, Pháp danh Mười Thơ, Sinh ngày 3/10/1925, Mất ngày 21/4/2015, Hưởng thọ 91 tuổi, cư ngụ Vỉnh Xuân,Trà Ôn, Vỉnh Long được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.