Cầu siêu cho hương linh: Nguyễn Thế Bảy - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Nguyen The Bay - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Nguyễn Thế Bảy, Pháp danh Tảo Xuân, Sinh ngày 1963, Mất ngày 1971, Hưởng thọ 8 tuổi, cư ngụ thôn Lương quy xã Xuân Nộn, hu được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.