Cầu siêu cho hương linh: Nguyễn Thế Tuân - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Nguyen The Tuan - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Nguyễn Thế Tuân, Pháp danh tự phúc nhân, Sinh ngày 1919, Mất ngày 5/6/1989, Hưởng thọ 70 tuổi, cư ngụ thôn Lương quy xã Xuân Nộn, hu được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.