Cầu siêu cho hương linh: Nguyễn Thị Lạc - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Nguyen Thi Lac - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Nguyễn Thị Lạc, Pháp danh Diệu Huệ, Sinh ngày 16/05 Giáp Dần AL, Mất ngày 19/06/2013 AL, Hưởng thọ 102 tuổi, cư ngụ Sa Đéc , Đồng Tháp được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.