Cầu siêu cho hương linh: Nguyễn hòang Châu - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Nguyen hoang Chau - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Nguyễn hòang Châu, Sinh ngày 1925, Mất ngày 19/03/kỹ sửu 2009, Hưởng thọ 85 tuổi, Thuận An Biên Hòa, cư ngụ được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.