Cầu siêu cho hương linh: Phạm Thị Hương - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Pham Thi Huong - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Phạm Thị Hương, Sinh ngày Năm 1936, Mất ngày 20/06/2006, Hưởng thọ 70 tuổi, Thanh Miện - TP Hải Dương, cư ngụ được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.