Cầu siêu cho hương linh: Pham phhuong nhu - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Pham phhuong nhu - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Pham phhuong nhu, Pháp danh Dieu phuong, Sinh ngày 12/03/2004, Mất ngày 04/04/2012, Hưởng thọ 9 tuổi, cư ngụ Tp hcm được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.