Cầu siêu cho hương linh: Trương Thị Nguyên - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Truong Thi Nguyen - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Trương Thị Nguyên, Pháp danh Hoa Hạnh, Sinh ngày 1949, Mất ngày 7/12/Giáp Ngọ, Hưởng thọ 66 tuổi, cư ngụ Ngũ Kiên, Vĩnh Tường, Vĩnh Phú được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.