Cầu siêu cho hương linh: Trần Thị Thân - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Tran Thi Than - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Trần Thị Thân, Pháp danh Diệu Thân, Sinh ngày 1944, Mất ngày 24/11/2004, Hưởng thọ 61 tuổi, cư ngụ Ninh Bình được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.