Cầu siêu cho hương linh: do thi tuyet nhung - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: do thi tuyet nhung - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh do thi tuyet nhung, Pháp danh dieu am nhuan cam, Sinh ngày 16 8 1994, Mất ngày 27 10 quy ty, Hưởng thọ 20 tuổi, cư ngụ an nhon binh dinh được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.