Cầu siêu cho hương linh: huynh tan kha - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: huynh tan kha - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh huynh tan kha , Sinh ngày 1957, Mất ngày 16 chap giap ngo, Hưởng thọ huong duong 58 tuổi, an my tuy an phu yen, cư ngụ được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.