Cầu siêu cho hương linh: lê văn sắc - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: le van sac - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh lê văn sắc, Pháp danh chúc chức, Sinh ngày 1938, Mất ngày 27 -4-2004 dl, Hưởng thọ 67t tuổi, cư ngụ tphcm được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.