Cầu siêu cho hương linh: nguyễn thị thái biên - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: nguyen thi thai bien - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh nguyễn thị thái biên, Pháp danh diệu an, Sinh ngày 1960, Mất ngày 2007, Hưởng thọ 48 tuổi, cư ngụ quảng nam được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.