Cầu siêu cho hương linh: nguyen canh hong - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: nguyen canh hong - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh nguyen canh hong, Pháp danh tu bi, Sinh ngày khong ro, Mất ngày 07/04.tan hoi, Hưởng thọ 56 tuổi, cư ngụ ha noi được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.