Cầu siêu cho hương linh: nguyen thi truc - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: nguyen thi truc - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh nguyen thi truc, Pháp danh tu bi, Sinh ngày 1911, Mất ngày 07/05.ky dau.1969, Hưởng thọ 59 tuổi, cư ngụ ha noi được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.