Cầu siêu cho hương linh: nguyen van dinh - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: nguyen van dinh - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh nguyen van dinh, Pháp danh thien tue, Sinh ngày 03-05-1936, Mất ngày 31-5-2015, Hưởng thọ 80 tuổi, cư ngụ hue được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.