Cầu siêu cho hương linh: nguyen van dinh - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: nguyen van dinh - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh nguyen van dinh, Pháp danh thien tue, Sinh ngày 13/3/binh ty am lich, Mất ngày 14/4 nam at dau 2015, Hưởng thọ 80 tuổi, cư ngụ thua thien hue được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.