Cầu siêu cho hương linh: nguyen van loi - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: nguyen van loi - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh nguyen van loi, Pháp danh tu bi, Sinh ngày 1950, Mất ngày 24/08.tan ty.2001, Hưởng thọ 52 tuổi, cư ngụ ha noi được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.