Cầu siêu cho hương linh: trần đức hải - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: tran duc hai - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh trần đức hải, Sinh ngày 1970, Mất ngày 29/2/204, Hưởng thọ 31 tuổi, đông khê/ngô quyền/hải phòng, cư ngụ được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.