Cầu siêu cho hương linh: trần thị Thưa - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: tran thi Thua - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh trần thị Thưa, Sinh ngày 1933, Mất ngày 17-10-mậu tý 2008, Hưởng thọ 76 tuổi, tăng nhơn Phú Thủ Đức, cư ngụ được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.