Cầu siêu cho hương linh: truong thi rot - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: truong thi rot - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh truong thi rot, Pháp danh tu bi, Sinh ngày 1917, Mất ngày 18/11.quy ty.2013, Hưởng thọ 97 tuổi, cư ngụ hue được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.