Cầu siêu cho hương linh: Bùi Tiến Dũng - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Bui Tien Dung - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Bùi Tiến Dũng, P/D Quảng Năng, Sinh: 19/6/1997, Mất: 18/7/2050, Hưởng Thọ: 53 tuổi, cư ngụ 50 phố hàm rồng thanh hoá được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.